Welkom bij een heerlijk avondje BSW

bsw-2016-2017-team-small

We verheugen ons dat u vanavond te gast bent bij BSW. In een basketball wedstrijd gebeurt er altijd erg veel. Daarnaast gaat het vaak zo snel dat de “niet basketball kenner” zich afvraagt wat er allemaal gebeurt. Om u bij uw eerste kennismaking met BSW te helpen, hebben wij een korte en eenvoudige uiteenzetting gemaakt van de meest belangrijke zaken rondom en in een wedstrijd. De spelregels van basketball zijn op zich niet ingewikkeld. Als men de regels kent komt dat uw kijkspel, uw beleving en ervaring ten goede.

 

Voor de wedstrijd

De wedstrijden van BSW beginnen meestal om 19:30 uur en de BUSINESS LOUNGE gaat een half uur van tevoren open. Inmiddels zijn de spelers dan al bezig met de warming-up op het speelveld. Plusminus 6 minuten voor aanvang van de wedstrijd worden de spelers een voor een voorgesteld aan het publiek. Na het voorstellen volgen dan nog een drietal minuten warming-up en dan begint het spektakel.

 

Het basketballspel

Basketball wordt gespeeld door twee ploegen van ieder vijf spelers. Het doel van elke ploeg is, de bal in de basket van de tegenstander te werpen en de andere ploeg te verhinderen een doelpunt te maken. Een basketploeg bestaat uit maximaal 12 spelers, 1 hoofdcoach en 1 of 2 assistent coaches. De coach mag spelers gedurende de gehele wedstrijd onbeperkt wisselen, tenzij een speler door zijn foutenlast wordt uitgesloten. Gedurende de wedstrijd wordt de bal uitsluitend met de handen gespeeld. De bal mag worden gepasst, geworpen, gerold of in elke richting worden gedribbeld (bij iedere pas die een speler zet moet hij de bal stuiteren). Wanneer speler en bal over de middenlijn zijn dan mag er niet meer teruggegaan worden naar de “eigen helft”. Aanval en verdediging wisselen elkaar in snel tempo op.

 

Het speelveld

speelveldHet speelveld is rechthoekig (zie het onderstaande diagram van een helft van het speelveld) en heeft een lengte van 28 meter en is 15 meter breed. De basketring hangt op 3,05 meter. Op het veld staan de volgende belangrijke lijnen:

 • De vrije-worplijn (1): deze ligt op 5.80 van de achterlijn;
 • De drie-punt lijn (2): deze ligt op 6,75 meter. De 3-punter schiet men vanuit een gebied. Het driepuntsgebied van een ploeg omvat het gehele speelveld achter deze driepuntlijn;
 • Het beperkte gebied (3): dit is het rechthoekige gebied onder de basket(s). Dit is een gedeelte waar de aanvallende spelers zich slechts 3 seconden in mogen begeven;
 • De semi-cirkel (4) onder de basket noemt men in het basketball de “no charge zone”.

Een team kan punten scoren door de bal door de basketring te gooien.

 • Een ‘normale’ score levert 2 punten op;
 • Een score van achter de driepuntlijn levert 3 punten op;
 • Een vrije worp levert 1 punt op. Vrije worpen worden verkregen als een verdedigende speler een fout maakt op een speler die een doelpoging onderneemt.

Nadat er gescoord wordt gaat het balbezit over naar het andere team.

 

Het scorebordscorebord-copy

Op het scorebord wordt weergegeven:

 • De stand;
 • De huidige periode;
 • Het aantal time-outs;
 • De resterende wedstrijdspeeltijd voor de periode (=wedstrijdklok).

 

De wedstrijd

Een basketball wedstrijd moet uit 4 perioden van ieder 10 minuten zuivere speeltijd bestaan. Tussen de eerste en de tweede periode, tussen de derde en de vierde periode is er een pauze van 2 minuten. Tussen beide helften is er een pauze van 15 minuten.

Wanneer de stand aan het einde van de vierde periode gelijk is, moet de wedstrijd met zoveel verlengingen van 5 minuten worden voortgezet, als nodig is om de gelijke stand op te heffen. Er is dus altijd een winnaar.

schotklokDe ploeg in balbezit heeft telkens 24 sec. (in totaal) om een doelpoging te ondernemen. Hoeveel seconden er verstreken zijn, kan iedereen aflezen van de schotklok. Deze schotklok bevindt zich boven de basket. De bal moet binnen de 8 sec. over de middellijn in het aanvallende vak zijn. Wanneer de bal bij een doelpoging ‘de ring raakt’, worden de 24 sec. herstart. Bij iedere fout of als de bal met de voet wordt afgestopt, worden de 24 sec. herstart.

 

Opstelling

Basketball wordt dus gespeeld vijf tegen vijf waarbij iedere speler in het team een aparte positie inneemt, ingegeven door capaciteiten en de rol die men vervult binnen het team. De vijf posities zijn:

 

#1 positie: de Pointguard

De pointguard is veelal de kleinste speler op het veld. Kort gezegd is hij de spelverdeler die de lijnen uitzet. Hij moet beschikken over een goede bal controle, goed kunnen passen, snel en wendbaar kunnen dribbelen en een goed spelinzicht hebben met een constant oog voor de schotklok. In essentie is zijn rol de aanval van zijn team te leiden door het controleren van de bal en deze op het juiste moment aan een teamspeler toe te spelen. In verdedigend opzicht stoort de guard de aanvalsopzet van de tegenpartij. Elke aanval begint bij de pointguard. Naast scoren door te schieten dan wel naar de basket te penetreren is het van belang dat hij veel assists geeft en weinig balverlies heeft. Bij BSW wordt deze positie ingevuld door: #9 Jeroen van Vugt (lengte: 1.92 – 10 mrt-1991 – NL) en #3 Kasper Averink (lengte: 1.83 – 21 juni 1993 – NL), #5 Aleek Pauline (lengte 1,83 – 21 juli 1987), # 41 Roel van Overbeek ( lengte 1.85 – 7 aug 2000 – NL)

 

#2 positie: de Shooting-guard

De naam zegt het al. Deze speler moet voor punten zorgen. De shootingguard is vaak de beste schutter van het team, maar kan ook een met een beweging een lay-up lopen dan wel scoren middels een dunk. Ze zijn doorgaans niet de langste speler binnen het team. Daarentegen vraagt de invulling van deze positie naast het goede schot (zowel 2- als 3 punters) veel atletisch vermogen, explosiviteit en snelheid. De shooting-guard helpt vaker de point-guard om de bal over de middenlijn op te brengen. Bij BSW wordt deze positie ingevuld door #13 Daan Rosenmuller (lengte: 1.93 – 15 juli 1995 – NL) en# 10 Akeel Eduardo (lengte 1.93-10 jan 1993-NL , # 4 Robin van Heukelom ( lengte 1.85 – 29 nov 1999-NL).

 

#3 positie: Small-forward

‘Small’ is binnen basketball misschien wel misleidend want deze positie wordt vaak ingevuld door spelers met een lengte van rond de 2 meter. Zijn belangrijkste taak is het scoren van punten. Na de center en de powerforward is hij als derde verantwoordelijk voor het rebounden. Een onontbeerlijke kwaliteit van de small-forward is zijn schot. Ook moet hij kunnen beschikken over een uitstekende passing. Een rol van de smallforward is het afdwingen van persoonlijke fouten van de tegenstander.
Daardoor is deze positie ook cruciaal in de verdediging. Bij BSW wordt deze positie ingevuld door: #6 Rens van Ravensteijn (lengte: 2.00 – 16 juni 1995 – NL) #8 Matthew van Tongeren (lengte:
2.01 – 31 jan 1993 – NL), #7 Jules Schild (lengte: 2.00– 18 apr 1997 – NL), #5 Jan Gijsen (lengte: 197– 27 okt 1999 – NL), #16 Kamiel Hamers (lengte: 1,98 – 11 juni 1996 – NL).

 

#4 positie: Power-forward

Kenmerkend voor een powerforward zijn scoren (veelal van binnen = dicht bij de ring), rebounds pakken, agressiviteit en kracht, schoten blokkeren van de tegenstander en sommige taken delen met de center. Hij beschikt over een stevige fysiek. Op deze positie moet een speler met de rug naar de ring kunnen spelen. In aanvallend opzicht moeten zij scoren, in verdedigend opzicht moeten zij zorgen dat er niet makkelijk gepasst kan worden en spelen zij vaak ‘onder het bord’. Bij BSW wordt deze positie ingevuld door #0 Joost Padberg (lengte: 2.02 – 14 apr 1991- NL) en #14 Roel Aarts (lengte: 2.05 – 19 aug 1993 – NL).

 

#5 positie: Center

Op deze positie is de combinatie van lengte, gewicht en kracht belangrijk. De center is vaak de langste speler op het veld en staat opgesteld dicht bij de basket. Deze speler is een belangrijk aanspeelpunt en kan van dichtbij de basket scoren. Ook is dit een belangrijke speler in het verdedigen onder de basket en het blokken van schoten van de tegenpartij. Het pakken van zowel aanvallende als verdedigende rebounds is van onschatbare waarde voor het team. Bij BSW wordt deze positie ingevuld door #11 Dyon Halman (lengte: 2.04 – 17 nov 1994 – NL) en #15 Kenan Sarvan (lengte: 2.03 – 30 aug 1999 – NL).

 

Headcoach

De coach is de persoon die aan de hand van een technisch en tactisch plan de prestaties van een individueel of team probeert te maximaliseren. Daarnaast analyseert hij de wedstrijden van de
tegenstanders en maakt dan een gameplan. Bij BSW wordt de functie van headcoach ingevuld door Radenko Varagic (23 sep 1973 – SER). Assistenten zijn Hylke van der Zweep en Koen van Gerwen.

 

Fouten

Lichamelijk contact in het basketball is verboden. Als er lichamelijk contact wordt gemaakt wordt er een fout uitgedeeld. Iedere speler mag maximaal 4 persoonlijke fouten maken (wordt
aangeduid op scorebord naast het nummer van de betreffende speler). Een speler met 5 persoonlijke fouten moet het veld verlaten en mag niet meer worden opgesteld. Hij wordt vervangen door een andere speler.

Een speler met 2 technische of onsportieve fouten moet de zaal verlaten en mag niet meer worden opgesteld. Hij wordt vervangen door een andere speler.

Als een team 5 persoonlijke fouten heeft gemaakt in één kwart, krijgt de tegenpartij bij iedere volgende fout 2 vrije worpen.

Een fout op een speler die een doelpoging onderneemt levert vrije worpen op (2 vrije worpen voor een fout op een tweepunter, 3 vrije worpen voor een fout op een driepunter).

 

Een paar Basketball weetjes van BSW

 • Basketball Stars Weert is opgericht in 1968
 • De BUSINESS CLUB bestaat al sinds 1991
 • BSW speelt al 34 jaar onafgebroken in de FEB Eredivisie
 • Geen enkele andere ploeg evenaart dit.
 • Alle actuele informatie over BSW en de BUSINESS CLUB vind u op: www.bswbasketball.nl

BSW en de BUSINESS CLUB beschikken over een fantastisch relatienetwerk. Vraag naar onze relatie-magazine via office@bswbasketball.nl.