Snelheid, actie en spektakel. Het zijn ingrediënten waardoor basketball het predicaat “The Sports Game” verdient. In Nederland mag de sport zich verheugen over een steeds verder toenemende belangstelling. Uit een in opdracht van de Nederlandse Basketball Bond verricht marktonderzoek blijkt dat een zeer hoog percentage van de Nederlandse bevolking geïnteresseerd is in deze attractieve sport.

 

Kenmerken van basketballers die naar voren kwamen uit de profielanalyse (Bron:NBB, 2005):
• Hoog opgeleid
• Relatief grote en jonge gezinnen
• Hoog gezinsinkomen en bestedingsgedrag
• Oververtegenwoordiging in sociale klasse A en welstandklasse 1
• Veel sporten naast basketball
• Kijkt graag naar films, bezoekt vaak bioscoop
• Hoog internetgebruik
• Hoge e-‘willingness’

 

Enige cijfers onderstrepen dit. Maar liefst 1,8 miljoen mensen zijn geïnteresseerd en volgen het basketball op de voet. Nederland kent zeer veel actieve spelers die ‘indoor’ of ‘outdoor’ en die al dan niet in verenigingsverband met deze aantrekkelijke sport bezig zijn. De meesten van deze groep bevinden zich in de leeftijdsklasse 13 – 35 jaar. Bijna in iedere sporthal in Nederland vindt men een basketballveld. Basketball wint door het gehele land aan populariteit. Wekelijks wordt door de sportmedia aandacht besteed aan zowel de Nederlandse competities als de NBA, de Amerikaanse profliga. Een steeds grotere impact en bekendheid is het gevolg.

 

Basketball heeft een “clean” imago: het gehele gezin kan rustig op de tribune zitten en zonder dranghekken genieten van topsport. Op de tribunes is er sprake van een enthousiaste, maar nimmer agressieve stemming.

The Sports Game